• Voordelige prijzen
  • Gratis verzending (vanaf €250)
  • Direct antwoord
  • Alle formaten etiketten
  • BPA-free

Gevarenetiketten

Bij de stoffen die tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren is het van belang dat deze op juiste manier worden vervoert. Deze stoffen worden afhankelijk van de specifieke eigenschappen ingedeeld in gevarenklassen. Voor het vervoeren van goederen is het van belang dat deze worden ingedeeld in bepaalde groepen.

Bij sommige tunnels is het verboden voor bepaalde gevaarlijke stoffen. Deze tunnels zijn in Nederland opgedeeld in twee categorieën. Dit zijn:

  • I: verboden voor tankvervoer van brandbare en/of giftige gassen.
  • II:  verboven voor nagenoeg alle vervoer van gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de wegen in Europa is geregeld in het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

De classificatie voor tunnels is sinds 1 januari 2010 van kracht. Deze classificatie is van A t/m E.  

• A: Geen beperkingen
• B: Verboden voor gassen.
• C: Verboden voor vloeistoffen en gassen
• D: Verboden voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
• E: Verboden voor alle gevaarlijke stoffen.

Wij hebben verschillende gevarenetikketen beschikbaar. 

Vraag een offerte aan

Contact met één van onze adviseurs

Etiketten in alle soorten en maten. Wij kennen de toepassingen en de mogelijkheden van alle etiketten.
Om jou het beste advies te geven denken wij mee in functionaliteit, behoefte en kwaliteit.
Benieuwd naar onze bijdrage als etiketten specialist? Neem direct contact met ons op.

Bel 085 48 911 50 Contact met medewerker